Természetjog

 

A polgári felfogás szerint a tételes jog fölött álló, az emberi természetből és értelemből levezetett jogelvek összesége. Az ember vele született, természetes jogait hangoztató felfogás nem felel meg a tudományos álláspontnak, de a feudális önkénnyel vívók harcban haladó szerepet játszott (klasszikus ~).

    A kapitalizmus megszilárdulása után a burzsoázia mindinkább a polgári állam  és jog igazolására, örök érvényűségének bizonyítására használta fel a ~ot, amely így fokozatosan reakcióssá vált, s napjainkban a kapitalizmus egyik ideológiai támasza.

Természettan: A felszabadulás előtt a fizikának a közoktatásában használt neve.