Természet


Az objektív valóság, a külvilág, amely a tudaton kívül és attól függetlenül létezik, végső soron tág értelemben véve az anyagi világ egésze. Időben és térben végtelen, állandó mozgásban, változásban van; zárt rendszerei, folyamataira pedig nem az elszigeteltség, változatlanság, hanem az állandó kölcsönhatás és a -> fejlődés dialektikus törvényszerűségére az általánosan jellemző jelenségeinek minőségi sokfélesége a ~ belső törvényszerűségei szerint végbemenő változások eredményeként jött létre.

    A ~i folyamatok, jelenségek fejlődésében óriási minőségi változást jelentett a szerves élet kialakulása a szervetlen anyagból, valamint az élő anyag fejlődésének egy bizonyos fokon a ~ tudat, az emberi, -> társadalom szükségszerű keletkezése mint a ~ legmagasabb rendű megnyilvánulása. A társadalomhoz így maga is része a tég értelemben vett~nek az anyagi világnak, de fejlődésben, specifikus formában érvényesülnek. A tudatnak, a társadalomnak a ~hez való viszonyát új típusú kapcsolat és kölcsönhatás jellemzi, amely már nem merül ki a külvilághoz való biológiai alkalmazkodásban, hanem képes ~i folyamatok törvényszerűségeinek megismerésére és ennek birtokában aktív visszahatására, a ~i folyamatok átalakítására, felhasználására.

    -Szűkebb értelemben ~en csak az élettan és élő világot értik amelyek tanulmányozásával a -> természettudományok foglalkoznak, míg a társadalom fejlődését és jelenségeit a -> társadalom tudományok kutatják-