Ökológia

Oikologia <gör.'ház+tan>

    Az élet külső (földrajzi) felvételeivel, azok hatásaival és az élő szervezetek reakcióival, kölcsönhatásaival, alkalmazkodásával foglalkozó biológiai tudomány. Az életfeltételeket döntően befolyásoló tényezők két csoportra oszthatók:

  • -Abiotikus tényezőkre:Az abiotikus tényezők közé sorolják az éghajlati (klimatikus), a talaj-(edafikus) és a fölldfelszíni (fiziográfiai vagy relief) tényezőket.
  • -Biotikus tényezőkre: A biotikus tényezőket az élő szervezetek életmódjával az aautökologia, a növénytakaró és az állatvilág, ill. azok életközösségeinek a viszonyaival a synökológia foglalkozik.

 

Irodalom:

  1. -Növény és Környzet Szerk V.N. Szukacsov 1952
  2. -A növények ökológiája A.P. Senyikov 1953