Környezet

 

 

  • 1. (biol) 

az élő szervezetek fennmaradását, fejlődését biztosító tényezők összessége, melyekkel a szervezett egységet alkot és szoros kölcsönhatásban van. Az élő szervezet számára a ~ az a közeg, melyben az élet működéséhez szükséges feltételek (pl. Légkör, Víz, Hőmérséklet, Táplálék stb...) adva vannak, másrészt azonban maga az élőlény is ~alkotó és alakító tényező Így pl. a növényzet részt vesz. Földünk légkörének (oxigén és szénhidrogén tartalmának) kialakításában, az élő szervezetek a talaj formálásában stb... -Szokás a ~i tényezők között különbséget tenni aszerint, hogy élettelen vagy élő elemeit vizsgálják-e. Az előbbit, tehát a földrajzi ~sajátságából adódó tényezőként az ~ökológia, az utóbbit vagyis az egyes élőlények egymáshoz való viszonyát a ->biocönológia kutatja. Az élővilág fejlődésének kutatói (így elsőként Lamarek Darwin) mindig nagy jelentőséget tulajdonítottak a ~nek. Napjainkban a gyakorlatban (elsősorban a mezőgazdaságban) már értékesíteni tudják a ~ és az élőlény viszonyának egyes törvényszerűségeit, pl. újabb alakok létrehozásában, a nemesítésben. E gyakorlat irány művelője a T.D. Liszenko

  • 2.->Földrajzi környezet:

A természetnek az a része, amellyel az ember élete és tevékenysége folyamán közvetlen kapcsolatban van.

  • 3.Társadalmi környezet:

Az adott társadalom anyagi és kulturális létfeltételeinek összessége, melyek meghatározzák a társadalom egyes osztályainak létét és tudatát. Az egyén gondolkodásmódját, jellemét, személyiségét is elsősorban a társadalmi ~hatásai alakítják ki. E hatásokat alapvetően az egyén társadalmi helyzete (osztályhoz, réteghez tartozása) határozza meg