Biológiai sokféleség (biodiverzitás):

az élővilág változatossága, amely magában foglalja az élő szervezetek genetikai (fajon belüli) sokféleségét, a fajok és életközösségeik diverzitását, valamint maguknak a természeti rendszereknek a sokféleségét is.