Kommunális hulladék

2015.10.21 18:32


A háztartásokban keletkező (házi szemét), és egyéb olyan hulladék, amely természetét és összetételét tekintve hasonlít a háztartásokban keletkező szeméthez (kereskedelmi hulladék), illetve a meghatározott területi egységről, leggyakrabban község területéről az előírásoknak és terveknek megfelelően begyűjtött hulladék; A gyűjtőközpontok a kiemelten kezelendő hulladékáramok kiválogatására szolgáló területek, amelyek felölelik a hulladék olyan egyes összetevőinek fogadását és ideiglenes tárolását, melyek kezelése eltér a szilárd települési hulladék kezelésének módjától.
Mivel a kiemelten kezelendő hulladék mennyisége nem nagy, gyűjtőközpontokat a nagyobb települések és városok közelében, az átrakóállomások mellet vagy különálló létesítményként tervezzük kiépíteni. A gyűjtőközpontokban legfőképpen a lomtalanításból származó, különféle nagy méretű hulladékot gyűjtik. Mivel a gyűjtőközpontokban gyűjtik majd az ún. zöldhulladékot is, itt történik majd annak aprítása is, mielőtt elszállítják a központi komposztálóba.